Werkwijze

Organisatie

Stichting Enzo is een kleine organisatie. De lijnen zijn kort. Op veranderingen en behoeftes kan onmiddellijk worden ingespeeld. Er wordt gewerkt met een minimale overhead waardoor geïnvesteerd kan worden in goed en voldoende personeel.

Participatie

Locaties van Stichting Enzo maken deel uit van de maatschappij. Er worden unieke producten gemaakt door mensen voor mensen. Er wordt deelgenomen aan plaatselijke evenementen en er zijn verbindingen met bedrijven en winkeliers. De huisvesting is centraal gelegen. In de authentieke panden zijn ook andere bedrijven gevestigd.

Medezeggenschap

Medezeggenschap is verankerd in de dagelijkse gang van zaken. Cliënten denken mee over het werk en hebben ruimte voor eigen inbreng.
Er is een cliëntenraad. Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten ten aanzien van het beleid.

Klachtenregeling

Binnen Stichting Enzo dragen wij zorg voor een open sfeer waarin dingen bespreekbaar zijn. Bij ontevredenheid of als er een probleem is of een misverstand kan de cliënt altijd terecht bij een begeleider. Samen wordt naar oplossingen gezocht.

Als een probleem op deze manier niet naar tevredenheid van de cliënt kan worden opgelost zijn er de volgende mogelijkheden. Vanzelfsprekend mag de cliënt zich altijd door iemand laten bijstaan.

  • De cliënt vraagt hulp aan de klachtenfunctionaris. Alle cliënten van Stichting Enzo kunnen daarvoor terecht bij de klachtenfunctionaris van Odion via klachten(at)odion.nl. De klachtenfunctionaris geeft (gratis) advies over het indienen van een klacht en onderzoekt de mogelijkheden om de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris gaat daarbij uit van de stappen zoals beschreven op de website van Odion (https://www.odion.nl/wie-zijn-wij/niet-tevreden)
  • De cliënt dient de klacht in bij het bestuur van Stichting Enzo. Eeen afvaardiging van het bestuur gaat binnen twee weken na binnenkomst van de klacht met de cliënt om tafel met als doel gezamenlijk het probleem te analyseren en tot een oplossing te komen.
  • De cliënt dient de klacht in bij de gemeente (indien de cliënt beschikt over een WMO indicatie)
  • De cliënt dient de klacht in bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (indien de cliënt beschikt over een WLZ indicatie)

Raad van Advies

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Deze bestaat uit 5 vrijwillige leden uit verschillende disciplines. Hun taak bestaat voornamelijk uit meekijken, meedenken en het geven van reflectie aan het bestuur.

Certificering

Stichting Enzo is HKZ gecertificeerd. Dit betekent dat de organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening