Werkwijze

Organisatie

Stichting Enzo is een kleine organisatie. De lijnen zijn kort. Op veranderingen en behoeftes kan onmiddellijk worden ingespeeld. Er wordt gewerkt met een minimale overhead waardoor geïnvesteerd kan worden in goed en voldoende personeel.

Participatie

Locaties van Stichting Enzo maken deel uit van de maatschappij. Er worden unieke producten gemaakt door mensen voor mensen. Er wordt deelgenomen aan plaatselijke evenementen en er zijn verbindingen met bedrijven en winkeliers. De huisvesting is centraal gelegen. In de authentieke panden zijn ook andere bedrijven gevestigd.

Medezeggenschap

Medezeggenschap is verankerd in de dagelijkse gang van zaken. Cliënten denken mee over het werk en hebben ruimte voor eigen inbreng.
Er is een cliëntenraad. Deze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten ten aanzien van het beleid.

Raad van Advies

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Deze bestaat uit 5 vrijwillige leden uit verschillende disciplines. Hun taak bestaat voornamelijk uit meekijken, meedenken en het geven van reflectie aan het bestuur.

Cliënttevredenheid

Stichting Enzo stelt zich tevreden klanten ten doel. Eens in de 3 jaar laten we daarom een onafhankelijke evaluatie uitvoeren door Stichting Perspectief. Deze organisatie voert gesprekken met cliënten en betrokkenen. Met de bevindingen van het onderzoek kunnen wij onze zorg en dienstverlening blijven aanpassen aan de wensen van de cliënt.

Certificering

Stichting Enzo is HKZ gecertificeerd. Dit betekent dat de organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg en dienstverlening