Visie

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg bied je op de werkvloer. Het werken met de cliënten staat daarom bij Stichting Enzo centraal. De lijnen zijn kort. Alleen zo ervaren we iedere dag wat er nodig is om de juiste ondersteuning te blijven bieden.

Sfeer

We hechten veel belang aan een goede sfeer en een open communicatie. Er wordt aandacht besteed aan begrip en respect voor elkaar. Je mag zijn wie je bent.

Gelijkwaardig

Inbreng en medezeggenschap van cliënten zijn verankerd in de dagelijkse gang van zaken. Waardering en gelijkwaardigheid zijn op die manier vanzelfsprekend.

Scheiden van wonen en werken

Stichting Enzo heeft respect voor het privé-leven van de cliënt. Het scheiden van wonen en werken biedt de cliënt de mogelijkheid om thuis even los te laten.

Werk

Stichting Enzo biedt de cliënten werk. In een prettige omgeving zonder werkdruk. De persoonlijke ontwikkeling van de cliënt is het uitgangspunt.